Polityka prywatności RODO


1. FIRMA KRZYMIŃSKI ROBERT P W REMIKS, (dalej REMIKS) przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności osób odwiedzających serwis internetowy w domenie remiks.com.pl oraz osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem sklepu internetowego https://sklep.remiks.com.pl

2. REMIKS przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest FIRMA REMIKS ROBERT KRZYMIŃSKI z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Jagiellońska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON 271588279, NIP 6441427185, numer telefonu: 694 477 421 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: biuro@remiks.com.pl.

3. REMIKS informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

4. REMIKS nie zabiega o identyfikację użytkowników stron internetowych firmy i zbiera tylko te dane, które zostały dobrowolnie przekazane. REMIKS przechowuje przekazane przez Państwa informacje w systemie informatycznym z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych.

5. Podane przez użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych (newsletter) jedynie przez REMIKS.

6. Na stronach internetowych REMIKS udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. REMIKS nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad w poszczególnych serwisach www.

7. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez REMIKS należytej staranności. Do szczególnych typów zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem publicznej sieci należy między innymi możliwość przechwycenia części bądź całości informacji przesyłanych między Państwa przeglądarką sieci Web a naszym serwisem. Dotyczy szczególnie serwisów wyposażonych w aktywną zawartość wykraczającą poza standard HTML. Korzystanie z serwisu internetowego wiąże się z udostępnieniem informacji o Państwa przeglądarce internetowej (jej nazwa i wersja), systemie operacyjnym, adresie IP (domenie) i innych.

8. Serwisy REMIKS wykorzystują mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu użytkownikom do zasobów zgromadzonych w ich obrębie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany celem pobierania danych osobowych użytkowników ani żadnych innych informacji na ich temat. Do prawidłowego funkcjonowania serwisów niezbędne jest uaktywnienie funkcjonalności cookies w ustawieniach przeglądarki.

9. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.